Դասացուցակ, Ժամատխտակ

Երկուշաբթի
Ես և շրջակա
Մաթեմատիկա/ Անգլերեն
Մայրենի
Տեխնոլոգիա
Ռուսերեն/ Մայրենի

Երեքշաբթի
Մարմնամարզություն /լող/
Մայրենի
Մաթեմատիկա
Շախմատ
Ընտրովի

Չորեքշաբթի
Մաթեմատիկա
Ես և շրջակա
Մայրենի
Անգլերեն/Ռուսերեն
Երաժշտություն

Հինգշաբթի
Անգլերեն/Մայրենի
Երաժշտություն
Մայրենի/Ռուսերեն
Մարմնամարզություն
Ընտրովի

Ուրբաթ
Անգլերեն/Ռուսերեն
Մաթեմատիկա
Մարմնամարզություն
Տեխնոլոգիա
Մայրենի

Ընդհանուր պարապմունք — 9:00 — 9:15

Նախապատրաստում ուսումնական պարապմունքներին — 9:15 — 9:20

1-ին դաս — 9:20 — 10:05

2-րդ դաս — 10:10 — 10:55

3-րդ դաս — 11:00 — 11:45

4-րդ դաս — 11:50 — 12:35

Ընդմիջում — 12:35 — 12:55

5-րդ դաս — 12:55 — 13:35

6-րդ դաս — 13:40 — 14:20

7-րդ դաս — 14:25 — 15:05

8-րդ դաս — 15:10 — 15:50

9-րդ դաս — 15:55 — 16:35

Advertisements